Contact

GLS De Oester

Kerkplein 1
1755 Oetingen
Tel. 054 56 60 23

directie.oesteroetingen@gooik.be

Schooltoelage

Via de overheid kan een schooltoelage verkregen worden.
De schooltoelage voor kleuters is een vast bedrag, nl. € 90,22. De schooltoelagen voor kinderen van de lagere school varieert van € 101,49 tot € 152,24 (uitzonderlijk € 202,97) per jaar.
De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn: Meer informatie:

De school zal u op de volgende manier ondersteunen bij het aanvragen van de schooltoelage:
- Op school zijn aanvraagformulieren beschikbaar. U kan er, indien gewenst, één bekomen.
- Indien nodig kan er ondersteuning geboden worden bij het invullen ervan.

Website: via www.schooltoelagen.be Telefoon: Gratis infonummer van de Vlaamse Overheid: 1700 Infolijn